Apr 1, 2010

從Cafe反映現實夫妻生活

從Cafe反映現實夫妻生活

從前有兩公婆,結左婚好幾年,
但d關係麻麻,
咁個老公就想搞返好d關係。
老公:「老婆,其實我發覺我地近年,少左d野。」
老婆:「少左咩?」
老公:「少左d情調。我地唔同其他情侶咁,得閒又行下沙灘,得閒又傾下心事,得閒又耍下花槍,我地郁d三句唔埋又鬧交又講粗口,真係好odd。諗返起,呢幾年黎,我真係冇乜點盡老公既責任,我唔識呵護你,我唔識體諒你,間唔史又糟質你,當你係我沙包,鐘意就吊你上天花打你兩鎚,唔鐘意就丟埋你去一二邊食塵,我真係好慚愧。自從結婚個日送左隻塑膠戒指比你之後,到而家都未送過野比你,我仲離譜連你生日都唔記得送野,自己就走去同d客消遣劈啤,留你係屋企等我門,成日買好曬餸煮曬我飯我先send 個 sms比你話你聽我唔返屋企食,我覺得我真係好賤,而家我證係想同你講聲sorry。」
老婆:「老公,其實我都好對你唔住,我成日掛住打牌,成日輸左錢之後係你銀包到偷一千幾百去翻本,點知輸埋。我又成日煮飯煮唔熟d餸,搞到你又屙又嘔。我沖涼又次次都沖浴缸,搞到d水費又貴,又鬼死咁浪費,我其實一直都係你既負擔。」
老公:「千其唔好咁講,老婆,你係我生命之中最重要既人,我唔可以冇左你。」
老婆(感動落淚):「老公,我愛你。」
老公:「我覺得,我地由今日起,應該過返真真正正兩公婆既生活!」
老婆:「嗯!」
老公:「今晚,我想同你去間cafe,我想同你傾心事,我有好多好多野想同你講,你著靚d。」
老婆:「好! 咁我地去邊度?」
老公:「商場地舖個到有間,我地去個間。」
老婆:「好!」
老婆心諗,
樓下商場又點會有間好既cafe呢,不過算喇,今日經已係老公第一次帶佢去cafe傾心事,有時唔好咁心急,一步一步黎。
好,出發!
兩公婆去到商場,
老婆:「老公,其實間cafe係咪新開,我都唔知呢度有間cafe既。」
老公:「你唔知? 呢,就係前面乍麻。」
老婆一見到,即克整左個 「 -口-! 」樣出黎。
老婆:「@@! 係Cafe De Carol。」

1 comment:

stan said...

haha..估唔到結局