Apr 12, 2009

大陸高官的女兒擇偶

話說有個大陸高官,他的女兒已年過三十,但還未有拖拍,而且一直以來從未拍過拖。她開始心急了,便把心一橫係網上搜尋一下有無心儀對像,她上了一個網頁便打了一些字去搜尋看看電腦會比什麼資訊佢。

高官女兒心諗 : 搵男朋友或老公最緊要有「車」和要夠「帥」。

電腦出黎結果 : 「象棋」因為象棋中一定有「車」和「帥」。

高官女兒心諗 : 有無攪錯呀比d咁ge答案我,再搜尋過先。

高官女兒再打 : 一定要有「屋」和好多「錢」。

電腦又出答案 : 「銀行」因為銀行又有好多錢,又有好多按o左ge樓係手。

高官女兒比電腦吹到啤一聲,而且開始發怒,但佢再要搵。

今次高官女兒再打 : 我要又Cool又高大威猛ge。

點知個答案出黎係 : 鹹蛋超人。

高官女兒睇見真係火都黎埋,佢嬲起上黎把之前所有要求打哂落去睇下有無奇蹟。

好喇~!電腦有結果喇~!答案係 : 一個鹹蛋超人座係銀行入面捉緊象棋。

自始高官女兒再不相信電腦了。

周星馳電影裡的七大

所謂七大武器是為:
1. 摺凳(食神) 這個大家沒什麼異議吧
2. 局長的善良之槍(逃學威龍一)
3. 拂拂拂拂拂拂…機(大內密探零零發)
4. 唐家寒鐵霸王槍(唐伯虎點秋香)
5. 無敵整蠱箱(整蠱專家)
6. 馬桶塞雙截棍(賭俠)
7. 先王御賜尚方寶劍(九品芝麻官) 這當然是鹹魚那隻比較強

所謂七大絕招是為:
1. 百發百中渣波龍爪手(鹿鼎記)
2. 天外飛仙(大內密探零零發)
3. 大力金剛腿(少林足球)
4. 無敵風火輪(破壞之王)
5. 巴黎鐵塔反轉再反轉(家有喜事)
6. 還原靚靚拳(唐伯虎點秋香)
7. 把你變個大字(濟公) 靠 我們一致公認這是七大絕招之首

所謂七大劇毒是為:
1. 我愛一碌葛(鹿鼎記2神龍教) 發作時會對條狀物充滿反應
2. 一日含包散(唐伯虎點秋香) 一日之內武功盡失 七孔流血而死
3. 含笑半步釘(唐伯虎點秋香) 不能露出笑容 也不能走一步路 否則爆炸而死
4. 美國新藥???(少林足球) 別小看它 魔鬼隊的贏球聖品
5. 化骨綿掌之毒 (鹿鼎記) 綠氣不能過手 否則…….好悽涼啊
6. 洋蔥(食神) 發作時會流淚 還會在叉燒上滾來滾去
7. 隔夜忌廉 (整人專家)

所謂七大美食是為:
1. 甜在心饅頭(少林足球)
2. 雞屎忽 (濟公) 超越魚翅的美味啊
3. 黯然銷魂飯 (食神)
4. 菩提老祖的葡萄(西遊記第一百零一回月光寶盒)
5. 狗飯 (武狀元蘇乞兒) 總覺得好想吃吃看
6. 燒雞翼 (唐伯虎點秋香)
7. 瀨尿牛丸 (食神) 好吃 新奇 又好玩……

林海峰 - 是但噏踎低噴飯 - 幽靈之子

中學試卷爆笑答案

1. 生物考試

問:雞的消化類型是甚麼型?
有學生答:「雞型!」

2. 數學考試

問:判斷兩個解法哪個正確?
有學生答:「公說公有理!婆說婆有理!看看都沒理!想想全有理!」

3. 英語考試:

翻譯:「HOW ARE YOU ?」
有學生答:「點呀你?」

翻譯:「HOW OLD ARE YOU ?」
有學生答:「老點呀你?」