Oct 25, 2009

飛機師 總統 科學家 神父 童軍

有一架飛機,正在飛往美國途中,
飛機上有5個人: 飛機師,總統,科學家,神父,童軍

突然間,飛機發生故障, 所有乘客必須逃難,
但係飛機上只有4個降洛傘
飛機師見到呢個情況,就拿拿聲拎左個跳洛去

之後, 總統就同大家講: "人民好需要我,我唔可以死"
咁大家亦都同意佢ge講法,就比左一個降洛傘佢用

之後科學家就話: "我仲有好多偉大ge野要發明"
跟住拿拿聲拎左個, 跳左洛去....

咁剩返2個人, 一個神父,一個童軍
神父: "我都係時候返去父ge身邊, 你攞去用吧"
童軍: "我諗唔需要, 因為頭先個科學家攞左我個背囊就跳左洛去"

No comments: