May 19, 2009

支持 Hong Kong 168!

http://www.hongkong168.com

什麼是香港168.com?


香港168.com是一個售賣宣傳空間的網頁。我們會以新穎及具創意的宣傳手法吸引大家來香港168.com瀏覽。我們亦會將創立香港168.com的過程,以文字及短片形式不定時刊登在網誌內,鼓勵大家實踐自己的夢想。

點賣宣傳空間?


香港168.com的首頁有4,624個方格,一個格代表一個宣傳空間。大家可以買一個或多個格,然後上載相片及連結網址,被買的格就會顯示你所上載相片,按下相片就會連去你提供的網址。

點解會諗到香港168.com?


168是一個很容易令人記得的數字,對中國人來說亦很有意頭,代表 一路發達 香港168.com除了令大家容易記得我們的網站,亦代表我們希望香港可以一路發達。

點解要創立香港168.com?


我們希望可以創立一個商標及賺到第一桶金。在金融海嘯衝擊下,很多人都找不到工作,大學生找尋工作哀比以前困難。有見及此,如果我們四個年青人可以憑創意創一番事業,比起替人工作,創業乃是一個更好的選擇。

點樣達到你地既目標?


首先,我們會進行街頭宣傳,其中包括穿著不同服裝在街頭派傳單,找一些才藝達人表演;然後亦會開始網上攻勢,在FacebookTM 開設一個群組,邀請別人加入,使大家有更多渠道認識香港168.com。當我們格售賣到一定的數量,就會進行一些大型活動,在FacebookTM 邀請大家出席,擴大宣傳效益。

Hong Kong 168 的宣傳片段

HONG KONG 168-Mario BrothersHK168 - 創業的準備1

HONGKONG 168 - 印刷延誤事件


HONGKONG168 - Project CUHKHONGKONG168 - 印刷延誤事件2


HONGKONG168 - Hong Kong Talent才藝達人Vol.01


HONGKONG168 - Project CityU HK

1 comment:

Anonymous said...

恥笑版

hongkong168.co.cc

=.=