May 5, 2009

輝仔,强仔,明仔駁嘴系列之☆★老師篇★☆

角色介紹:

輝仔:串仔小王子,串人串到變kai子

强仔:暴力一派,爆粗好high

明仔:法律背到熟一熟,生到比佢煮番熟


情境1:某某同某某同學係堂上面傾計,老師就話佢地。
x老師:「你地係到傾緊乜?」

輝仔既回答:「我地傾緊既題目係:x老師即係你今年幾多歲?
A:50歲 B:60歲 C:70歲 D:70歲以上。
你可以用5050/問現場觀眾或者打電 話問朋 友!」

强仔既回答:「我傾緊乜關你乜事?你又唔係我阿媽又唔係我阿爸。」

明仔既回答:「係心理學角度黎講,我傾乜野我係無可能話你知,因為如果我話左比你知,咁你就會罰得更重,所以你咁問法好蠢。係法律上黎講,你同我非親非故,無權過問我傾緊乜野A就算你問我我都有權不回答!」


情境2:某某係堂上傾計,於是被老師罰留堂
落堂時,x老師:「上堂傾乜野計?放學o個陣時你唔走得!」

輝仔既回答:「老師! 如果我唔走得咁我咪行囉,再唔係我就搭車返屋企,使唔使咁惡呀!」

强仔既回答:「我鍾意傾咪傾囉!我鍾意走咪走囉!你唔通用條鐵鍊鎖住我?」

明仔既回答:「係法律上黎講,香 港係有言論自由,就算無,你無憑無據就咬定我傾計,咁係冇效力既~除非你搵出證據證明我有傾計,
否則唔好話我傾計!」

==============================


情境3:某某係堂上訓教。
x老師:「訓教?你係唔係嫌功課太少?」

輝仔既回答:「我唔係嫌功課太少,只係想同周公做番盤棋,本來我將軍抽左佢隻車,點知比佢隻炮反咬左一啖,本來就輸想走! 係周公唔比我走呀! 不過好彩你幫我! 唔該晒...」

强仔既回答:「我中意訓教呀~你吹咩? 比多d功課我丫笨。」

明仔既回答:「老師,請你訂立『訓教』同『嫌功課太少』既定義,頭先我認為我自己只係閉目養神,並唔算係訓教。我都唔知道『嫌功課太少』既定義,又點會嫌功課太少?就算我係你所講既『嫌功課太少』,我都唔知道自己係『嫌功課太少』,所以呢題我答唔到你~」

No comments: