Apr 7, 2009

十大呃細路大話

十大呃細路大話(你細個一定有聽過.........)1.「同你儲埋d利是錢入銀行啦」

(最多細路仔受騙架啦...包括我呀)2.「生舊叉燒好過生你」

(生到舊叉燒話你好野!)3.「再喊叫警察叔叔拉你」

(喊都搵警察,告你阻差辦工呀啦!)4.「食多D蔥會聰明 D 架喎」

(食左雞翼又唔見你生翼!?)5.「食唔清 D 飯會娶個豆皮老婆」

(老豆食得好乾淨喎,點解呀媽你...咁既...)6.「裝人沖涼會生眼挑針」

(無事喎!我同呀媽仲一同沖涼啦)7.「講大話會甩大牙」

(講左咁多年大話都未試過...)8.「唔好玩橡筋呀,橡筋會吸血架」

(放響水又唔見佢吸水既?)9.「你再咁曳比"丫鴉"捉左你」

("丫鴉"咩生物?)10.「你係由石頭爆出黎」

(咁石灘咪好多孤兒?)

No comments: