Apr 12, 2009

大陸高官的女兒擇偶

話說有個大陸高官,他的女兒已年過三十,但還未有拖拍,而且一直以來從未拍過拖。她開始心急了,便把心一橫係網上搜尋一下有無心儀對像,她上了一個網頁便打了一些字去搜尋看看電腦會比什麼資訊佢。

高官女兒心諗 : 搵男朋友或老公最緊要有「車」和要夠「帥」。

電腦出黎結果 : 「象棋」因為象棋中一定有「車」和「帥」。

高官女兒心諗 : 有無攪錯呀比d咁ge答案我,再搜尋過先。

高官女兒再打 : 一定要有「屋」和好多「錢」。

電腦又出答案 : 「銀行」因為銀行又有好多錢,又有好多按o左ge樓係手。

高官女兒比電腦吹到啤一聲,而且開始發怒,但佢再要搵。

今次高官女兒再打 : 我要又Cool又高大威猛ge。

點知個答案出黎係 : 鹹蛋超人。

高官女兒睇見真係火都黎埋,佢嬲起上黎把之前所有要求打哂落去睇下有無奇蹟。

好喇~!電腦有結果喇~!答案係 : 一個鹹蛋超人座係銀行入面捉緊象棋。

自始高官女兒再不相信電腦了。

No comments: