Apr 2, 2008

GagNotes #12

 1. Big/Small
  • 甲: 我唔想做既話佢應該唔會迫我既...
  • 乙: 我都諗佢唔會迫(big)我既
  • 甲: 佢唔big 你, 但係我怕佢會small 你wor
  • 乙: ................small 我?
  • 甲: 小(small) 你呀

 2. 鄭秀文最唔捨得邊個
  • IQ題: 鄭秀文最唔捨得邊個?
  • 答案: 爺爺 (我捨不得你~~ 爺爺~~ )

 3. 鋼鍊題
  • IQ題: 愛德 艾爾 雲妮 一齊去麥當勞
  • 你地估下邊個會遲大到??
  • 答案: 愛德(太遲)

 4. 人名 gag (詳盡篇)
  • 經一事,蔡一智
  • 輕輕鬆鬆鄧子峰
  • 有志者,鄧竟成
  • 解鈴還需鈴木仁
  • 識時務者魏俊傑
  • 任務完成鄭裕玲
  • 路遙知馬力,日久見楊森
  • 舉頭三尺有黎明(舉頭三尺有姚明)
  • 施丹莫望報
  • 身輕如燕薜家燕
  • 痞低起身鄧健泓
  • 雪白無霞沈殿霞
  • 兒童不宜鄭欣宜
  • 星光熠熠羅家良
  • 停車熄匙,葉劉淑儀
  • 中華人民伍衛國
  • 只要有創意 我愛廖啟智
  • 狗咬呂洞賓 不識龔如心(狗咬關智斌 不識龔如心)
  • 前言不對大宇
  • 踏破鐵鞋盧覓雪
  • 三個臭皮匠,勝過一個甘國亮
  • 驅除韃虜,歐陽震華
  • 天下無不散之林夕
  • 滿城盡帶黃金寶
  • 不可吳日言語
  • 一串光陰八兩金
  • 條條大路通羅莽
  • 前無去路, 後有家英
  • 一日之計在Eason
  • 基因突變梁舜燕
  • 秘密警察余宜發
  • 鐵漢柔情尹揚明
  • 西環浮屍卓韻芝
  • 近水樓台張燊悅
  • 一死以謝天華
  • 夕陽無限好 只是岑建勳
  • 不知所謂蒙嘉慧
  • 東家唔打打撈家
  • ok u win,Avril Lavigne
  • 乳頭發炎蔡卓妍
  • 屋漏偏逢陶大宇
  • 吃不到的葡萄是宣萱
  • 歡樂滿康華
  • 趙學而時習之,余文樂乎?
  • 蘇有朋自遠方來,張燊悅乎?

 5. Gag 飯名
  • 雞火炒飯
  • 粟米六粒飯
  • 富豪炒飯 (有$人炒飯)
  • 咖啡豬排飯
  • 四川潮州炒飯
  • 芒椰奶西
  • 濕西炒飯
  • 冬瓜豆腐湯飯

No comments: